برگزاری کارگاه سه روزه « مقابله با افراط و خشونت گرایی » در مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت

مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت در روزهای جمعه تا یکشنبه مورخ 29 یونی تا 1 یولی میزبان برگزاری کارگاه سه روزه « مقابله با افراط گری و خشونت گرایی » بود .
این کارگاه با حضور بیش از30 نفر از جوانان شیعه آلمانی زبان شهر های مختلف آلمان که در حوزه های مختلف فرهنگی و در مراکز متعدد اسلامی سطح آلمان فعالیت می‌کنند و با همراهی مدرسان منتخب فدراسیون شیعیان آلمان برگزار شد .
در این دوره از کارگاه ها ضمن تبیین آسیب های افراط گرایی در جوامع انسانی ، راه های مختلف ترویج اندیشه اسلام عقلانی و اعتدالی بر محور تعالیم ثقلین در حوزه های مختلف اجتماعی ، آموزشی و فضای مجازی مورد بحث قرار گرفت . در بخش دیگری از این برنامه جوانان شرکت کننده با تشکیل کمسیون های متعدد به صورت متمرکز به بررسی برنامه های آینده شاخه جوانان در راستای مقابله با افراط گرایی پرداخته و با یکدیگر تبادل تجربه و اندیشه کردند.
این نشست سه روزه بعد از ظهر روز یک شنبه 1 یولی با جمع بندی گفتگوها و آموزش های انجام گرفته به کار خود پایان داد.
لازم به ذکر است که این کارگاه قسمتی از پروژه بزرگ فرهنگی مشترک میان دولت جمهوری فدرال آلمان و فدراسیون شیعیان آلمان است که در راستای اجرای مصوبه فرهنگی اتحادیه اروپا در خصوص ترویج اندیشه اعتدال گرا و ایمن سازی جامعه از افراط و خشونت گرایی برنامه ریزی شده است و توسط شاخه جوانان این فدراسیون در سراسر آلمان برگزار گردید.

بدون نظر

ارسال دیدگاه